• Over ons

  1. ConsultingBits is Togaf gecertificeerd (master level). Wij zijn gespecialiseerd in advies over IT-infrastructuur. Wij kunnen uw infrastructuur op het gebied van beveiliging, netwerkservices, processen en gebruikte platformen doorlichten en u van advies dienen. Verder kunnen wij helpen om in uw organisatie een architectuur practice op te zetten door middel het toepassen van TOGAF en andere methodes en tools.

  2. De TOGAF® Standard, een standaard van The Open Group, is een beproefde Enterprise Architecture-methodologie en -raamwerk dat door 's werelds toonaangevende organisaties wordt gebruikt om de bedrijfsefficiëntie te verbeteren.

    Het is de meest prominente en betrouwbare Enterprise Architecture-standaard en zorgt voor consistente normen, methoden en communicatie tussen Enterprise Architecture-professionals.

Onze visie

  1. Enterprise-architectuur gaat over het maken van fundamentele keuzes en het begeleiden van organisatiesin in het doorvoeren van deze keuzes. Het lastige is echter dat het architectuurvakgebied nogal breed is en erals gevolg daarvan allerlei verschillende vormen van architectuur bestaan. Het resultaat daarvan isvervolgens dat het heel moeilijk is om tot een standaard aanpak te komen. Elke situatie lijkt weer uniek. Daarnaast hebben IT-dienstverleners vaak een eigen visie op architectuur, die (bewust of onbewust) veelal afwijkt van andere methoden en technieken. Dit alles leidt ertoe dat organisaties nog op zoek zijn naar de precieze invulling van de architectuurfunctie. Er worden allerlei documenten geschreven waar op zich allemaal nuttige zaken in staan, maar die uiteindelijk onvoldoende bijdragen aan de doelen die gesteld worden. Symptomen hiervan zijn dikke ontoegankelijke architectuur-documenten, abstracte modellen die niet aansluiten bij de praktijk en architecten die zich afzonderen van de organisatie. Het is duidelijk dat erb ehoefte is aan een pragmatische en doelgerichte aanpak voor architectuur. Dit is onze werkmethode:  2. Wij kunnen u helpen met het bouwen van een technische of strategische roadmap. Hierin kunnen we u adviseren hoe eem omgeving beheert moet worden volgens ITIL processen- Ook kunnen we u bijstaan met outsourcings trajecten.